Gerrysbengeltjes werkt volgens het IKG-prijssysteem(inkomstgerelateerd).
Meer info hieromtrent vind je onder Kind en Gezin

Maandag tot vrijdag : Vanaf 7:30 uur tot 17:30 uur.

Bij deze onze nieuwe verlofdagen

  • Feest- en brugdagen

  • Jaarlijks verlof = 3 laatste weken van juli

  • Kerstvakantie = weken tussen kerst en nieuwjaar

Baby's en peuters behoren tot 1 groep ---> verticale groep.

Voordelen:

=> Leren van elkaar
=> woorden en geluiden uitwisselen
=> lekker na-apen :)
=> zorg dragen voor elkander
=> ...en nog zoveel meer!

Baby's

Baby's hebben nood aan een stimulerende omgeving
(inkleding van het huis) .
Naast de fles krijgen zijn na 4-6 maanden geleidelijk aan vaste voeding, dus zorgen wij, met inspraak van de ouders, op dat moment voor vaste voeding + nog een groentenpapje om de overgang wat makkelijker te maken.

Wat doen wij om wiegendood te voorkomen?

*Temperatuur aanpassen
=> te warm slapen is immers een risicofactor.
*Spijlenbedje
=> verzekerd een goede luchtcirculatie
* Matrassen zijn luchtig

Peuters

Peuters hebben nood aan een vastere structuur.
Dit is anders dan bij de baby's die een eigen dagritme bepalen,
wij zorgen daarom voor een vast dagverloop:

(Dagverloop)

Peuters klaarstomen voor de kleuterschool! :-)

==> zindelijkheid (3 stappen)

1. Potje gewoon worden.
2. Belonen na bezoekje!
3. Grote mensenbroekje.

We stimuleren de zelfredzaamheid door van allerlei activiteiten zoals schoentjes, jasjes, sokjes, etc.. zelf aan te doen,
dozen speelgoed opruimen,
verhaaltjes voorlezen,
zingen met de juf enzovoort !

Lees hier het reglement van ons kinderdagverblijf